غلامرضا علیزاده قهرمان بیست و یکمین دوره مسابقات بلیتس باشگاه قائم مقامی

بیست و یکمین دوره مسابقات شطرنج بلیتس باشگاه قائم مقامی شیراز با حضور ۱۸ نفر از شطرنجبازان شیراز در ۹ دور به روش سوئیسی به سرداوری فرهاد ندیمی فرد در محل باشگاه برگزار شد که در خاتمه :

غلام رضا علیزاده با ریتینگ بین المللی ۲۱۴۵ با کسب ۹ امتیاز به مقام قهرمانی رسید

علیرضا مظفری با ریتینگ بین المللی ۱۹۵۱ با کسب ۷٫۵ امتیاز به مقام دوم رسید

آرمان شاه زمانی با ریتینگ بین المللی ۲۰۷۱ با کسب ۶  امتیاز با پوئن شکنی بالاتر به مقام سوم رسید

امیرحسین شریفی با ریتینگ بین المللی ۱۲۸۶ با کسب ۶ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام چهارم رسید

مهدی خادمی با ریتینگ بین المللی ۱۸۷۶ با کسب ۵٫۵ امتیاز به مقام پنجم رسید

آنیتا پرویزی با ریتینگ بین المللی ۱۴۳۶ با کسب ۵ امتیاز به مقام ششم رسید

این مسابقه با کنترل زمانی ٣ دقیقه و ٢ ثانیه فیشر در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته راس ساعت ٢١:٣٠ برگزار میشود

حمید طهماسبی قهرمان هجدهمین دوره مسابقات بلیتس باشگاه قائم مقامی

هجدهمین دوره مسابقات شطرنج بلیتس باشگاه قائم مقامی شیراز با حضور ۲۷ نفر از شطرنجبازان شیراز در ۹ دور به روش سوئیسی به سرداوری فرهاد ندیمی فرد در محل باشگاه برگزار شد که در خاتمه :

حمید طهماسبی با ریتینگ بین المللی ۲۱۳۸ با کسب ۷٫۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید

علیرضا برازجانی با ریتینگ بین المللی ۱۸۰۹ با کسب ۷ امتیاز به مقام دوم رسید

غلام رضا علیزاده با ریتینگ بین المللی ۲۱۴۵ با کسب ۶ امتیاز با پوئن شکنی بالاتر به مقام سوم رسید

مسعود مهبودی  با ریتینگ بین المللی ۱۹۹۵ با کسب ۶  امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام چهارم رسید

حمیدرضا اسماعیلی با ریتینگ بین المللی ۲۰۹۱ با کسب ۶ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام پنجم رسید

سینا قاسمی نیک با ریتینگ بین المللی ۱۷۲۰ با کسب ۶ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام ششم رسید

این مسابقه با کنترل زمانی ٣ دقیقه و ٢ ثانیه فیشر در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته راس ساعت ٢١:٣٠ برگزار میشود