میلاد شیرازی

 

میلاد شیرازی مربی شطرنج باشگاه

سوابق شطرنجی :

آخرین سوابق ریتینگ بین المللی کلیک کنید

مقام سوم مدارس کشور سال ۱۳۸۲

مقام سوم میز ۳لیگ استان سال ۱۳۸۵

مقام اول انفرادی شطرنج دانشجویان منطقه یک سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

قهرمانی با تیم شطرنج دانشگاه آزاد شیراز در منطقه یک کشوردر سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

نایب قهرمانی مسابقات آزاد زیر ۱۸۰۰ بوشهر سال ۱۳۹۲