قهرمانان باشگاه قائم مقامی در مسابقات نظام مهندسی کشور

قهرمانی مهندسی کشور

 

مهندس عدنان ندیمی فر و مهندس آرمان شاه زمانی اعضای تیم شطرنج نظام مهندسی استان فارس در سال ۱۳۹۶ قهرمان مسابقات شطرنج نظام مهندسی کشور شدند