سینا قاسمی نیک قهرمان اولین دوره مسابقات شطرنج سریع باشگاه قائم مقامی

اولین دوره مسابقات شطرنج سریع باشگاه استاد بزرگ احسان قائم مقامی با حضور ۲۲ شطرنجباز باشگاه که ۱۷ نفر از آنان دارای ریتینگ بین المللی بودند در ۵ دور به روش سوئیسی روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه به سرداوری فرهاد ندیمی فرد در محل سالن باشگاه برگزار شد که در پایان :

سینا قاسمی نیک با ریتینگ بین المللی ۱۶۶۳ با کسب ۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید
آنیتا پرویزی با ریتینگ بین المللی ۱۳۲۴ با کسب ۴ امتیاز و پوئن شکنی بالاتر به مقام دوم رسید
امیرحسین بذرافشان با کسب ۴ امتیاز و پوئن شکنی کمتر  به مقام سوم رسید