یلدا اسکندری شطرنجباز باشگاه قائم مقامی قهرمان بانوان استان فارس در سال ۹۷

 

یلدا اسکندری شطرنجباز توانمند باشگاه در مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان فارس که  با شرکت ۴۴ نفر از شطرنجبازان استان برگزار شد به مقام قهرمانی دست یافت

پارمیس وطن با کسب مقام چهارم بعنوان قهرمان بانوان زیر ۱۶ سال رسید

مسئولین باشگاه قائم مقامی ضمن تبریک به این عزیزان از مربیان آنان که باعث پیشرفت و شکوفایی شان گردیده اند نهایت سپاسگزاری را دارد