آنیتا پرویزی قهرمان سی ودومین دوره مسابقات شطرنج سریع باشگاه قائم مقامی

سی ودومین دوره مسابقات شطرنج سریع هفتگی باشگاه استادبزرگ قائم مقامی با شرکت ۲۱ شطرنجباز باشگاه به سرداوری فرهاد ندیمی فرد در ۵ دور به روش سوئیسی روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه در محل باشگاه قائم مقامی برگزار شد.که در نتیجه :

آنیتا پرویزی با ریتینگ بین المللی ۱۴۱۱ با کسب ۴٫۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید

علی کشاورز با ریتینگ بین المللی ۱۴۱۶ با کسب ۴ امتیاز با پوئن شکنی بالاتر به مقام دوم رسید

امیرحسین بذرافشان با ریتینگ بین المللی ۱۴۲۷ با کسب ۴  امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام سوم رسید

امیرحسین نیک منش با ریتینگ بین المللی ۱۱۸۷ با کسب ۴ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام چهارم رسید

محمدامین شیخی با ریتینگ بین المللی ۱۱۰۲ با کسب ۳٫۵ امتیاز به مقام پنجم رسید

ایمان تقوایی با ریتینگ بین المللی ۱۴۴۳ با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۴ سال شناخته شد

هومهر صفاری راد با ریتینگ بین المللی ۱۲۱۹ با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۲ سال شناخته شد

ایلیا جهانبخشی با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۰ سال شناخته شد

تصاویر

—————