امیرحسین شریفی قهرمان بیست و نهمین دوره مسابقات بلیتس باشگاه قائم مقامی

بیست و نهمین دوره مسابقات شطرنج بلیتس باشگاه قائم مقامی شیراز با حضور ۱۰ نفر از شطرنجبازان شیراز در ۵ دور به روش سوئیسی به سرداوری فرهاد ندیمی فرد روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه در محل باشگاه برگزار شد که در خاتمه :

امیرحسین شریفی با ریتینگ بین المللی ۱۲۸۵ با کسب ۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید

محمد مشک سار با ریتینگ بین المللی ۱۸۱۵ با کسب ۴ امتیاز به مقام دوم رسید

مهدی خادمی با ریتینگ بین المللی ۱۹۰۳ با کسب ۳ امتیاز به مقام سوم رسید

این مسابقه با کنترل زمانی ٣ دقیقه و ٢ ثانیه فیشر در روزهای چهارشنبه هر هفته راس ساعت ٢١:٣٠ برگزار میشود

تصاویر

————–