جلسه آموزشی خانواده ها با عنوان راههای تعامل والدین با فرزندان برگزار شد

عصر شنبه دهم آبان ماه دو کارگاه آموزشی راههای تعامل والدین با فرزندان توسط آقای دکتر احمدپور با حضور تعدادی از خانواده های شطرنج آموزان آکادمی برگزار گردید.مدیران آکادمی از کلیه شرکت کنندگان تشکر و ابراز امیدواری می کنند که دیگر عزیزان نیز با حضور در جلسات آینده از آموزش های کاربردی و شنیدنی اقای دکتر بهره مند شوند و با بکارگیری نکات آموزشی این کارگاهها، دغدغه های مربوط به فرزند پروری خود را برطرف و با ایجاد ارتباط موثرتر از قبل ،شادی و آرامش را در کنار عزیزان خود تجربه نمایند.