مهدی خادمی قهرمان بیست و هفتمین دوره مسابقات بلیتس باشگاه قائم مقامی

بیست و هفتمین دوره مسابقات شطرنج بلیتس باشگاه قائم مقامی شیراز با حضور ۱۰ نفر از شطرنجبازان شیراز در ۵ دور به روش سوئیسی به سرداوری فرهاد ندیمی فرد روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه در محل باشگاه برگزار شد که در خاتمه :

مهدی خادمی با ریتینگ بین المللی ۱۹۰۳ با کسب ۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید

امیرحسین شریفی با ریتینگ بین المللی ۱۴۳۱ با کسب ۳٫۵  امتیاز به مقام دوم رسید

سیدعرفان اشرفی با ریتینگ بین المللی ۱۶۳۲ با کسب ۳ امتیاز به مقام سوم رسید

این مسابقه با کنترل زمانی ٣ دقیقه و ٢ ثانیه فیشر در روزهای چهارشنبه هر هفته راس ساعت ٢١:٣٠ برگزار میشود

تصاویر

—————