میلاد شیرازی قهرمان دهمین دوره مسابقات بلیتس باشگاه قائم مقامی

دهمین دوره مسابقات شطرنج بلیتس باشگاه قائم مقامی شیراز با حضور ۱۷ نفر از شطرنجبازان شیراز در ۷ دور به روش سوئیسی به سرداوری فرهاد ندیمی فرد روز چهارشنبه ۱۶ مرداد ماه در محل باشگاه برگزار شد که در خاتمه :

میلاد شیرازی با ریتینگ بین المللی ۱۸۰۷ با کسب ۶ امتیاز به مقام قهرمانی رسید

رسول وزیری با ریتینگ بین المللی ۱۶۲۴ با کسب ۵٫۵  امتیاز به مقام دوم رسید

امیرحسین شریفی با ریتینگ بین المللی ۱۴۳۱ با کسب ۵ امتیاز به مقام سوم رسید

این مسابقه با کنترل زمانی ٣ دقیقه و ٢ ثانیه فیشر در روزهای چهارشنبه هر هفته راس ساعت ٢١:٣٠ برگزار میشود

تصاویر

—————