دوره آموزش امنیت جنسی برای والدین و دختران زیر ۹ سال برگزار شذ

کلاس آموزشی امنیت جنسی ویژه دختران زیر ۹سال و والدین توسط خانم همایونی عصر پنجشنبه هفتم تیرماه برگزار شد.
ضمن تشکر از شرکت کنندگان امیدواریم برگزاری این جلسات موجب آگاهی بیشتر شده باشد

تصاویر

————-