صفحه آموزشی استاد سینا فیلی

 

استاد فیده سینا فیلی

شطرنج آموزان عزیز جهت مشاهده تمرینات این هفته اینجا را کلیک کنید 

رمز صفحه از طریق پیام خصوصی برای شما ارسال شده است