عدنان ندیمی فرد قهرمان دومین دوره مسابقات شطرنج بلیتس باشگاه قائم مقامی

دومین دوره مسابقات شطرنج بلیتس باشگاه شطرنج قائم مقامی به صورت دوره ای در ۷ دور با داوری فرهاد ندیمی فرد روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه برگزار شد و در پایان اسامی زیر به عنوان نفرات برتر مشخص شدند.

 

مقام اول  عدنان ندیمی فرد با کسب ۵/۵ امتیاز

مقام دوم مهدی خادمی با کسب ۴/۵ امتیاز

مقام سوم احمد حسام پور با کسب ۴ امتیاز

مقام چهارم علیرضا برازجانی با کسب ۴ امتیاز

بازیهای درخشان نوجوان شایسته احمد حسام پورمورد تقدیر حاضرین قرار گرفت.