استقبال رئیس فدراسیون شطرنج از مقام آوران در مسابقات رده سنی آسیا

 

پارسا خالصی که در مسابقات رده سنی زیر ۱۴ سال آسیا در کشور تایلند به مقام چهارم رسیده بود به همراه سایر قهرمانان کشور با استقبال پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی و جمعی از مسئولین و شطرنجبازان  وارد فرودگاه امام خمینی شد