ماهان شجاعیان قهرمان اولین دوره مسابقات شطرنج سریع باشگاه ندیمی فرد

اولین دوره مسابقات شطرنج سریع هفتگی باشگاه استادفیده عدنان ندیمی فرد با شرکت ۱۱ شطرنجباز باشگاه در ۵ دور به روش سوئیسی روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه در محل باشگاه ندیمی فرد برگزار شد که در نتیجه :

ماهان شجاعیان با کسب ۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید

اهورا محمودی با کسب ۴ امتیاز به مقام دوم رسید

علیرضا دهقان با کسب ۳ امتیاز با پوئن شکنی بالاتر به مقام سوم رسید

ابوالفضل توللی با کسب ۳ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام چهارم رسید

بردیا عابدی با کسب ۳  امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام پنجم رسید

تصاویر

———–