پویا مطوس قهرمان سی مین دوره مسابقات شطرنج سریع باشگاه قائم مقامی

بسی مین دوره مسابقات شطرنج سریع هفتگی باشگاه استادبزرگ قائم مقامی با شرکت ۲۶ شطرنجباز باشگاه به سرداوری فرهاد ندیمی فرد در ۵ دور به روش سوئیسی روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه در محل باشگاه قائم مقامی برگزار شد.که در نتیجه :

پویا مطوس با ریتینگ بین المللی ۱۶۰۲ با کسب ۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید

آنیتا پرویزی با ریتینگ بین المللی ۱۴۱۱ با کسب ۴ امتیاز با پوئن شکنی بالاتر به مقام دوم رسید

ایمان تقوایی با ریتینگ بین المللی ۱۴۴۳ با کسب ۴ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام سوم رسید

سروش عابدی با ریتینگ بین المللی ۱۲۲۷ با کسب ۳٫۵ امتیاز با پوئن شکنی بالاتر به مقام چهارم رسید

مهدی هاجری با ریتینگ بین المللی ۱۶۷۰ با کسب ۳٫۵ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام پنجم رسید

مهدی شرافت با ریتینگ بین المللی ۱۲۲۱ با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۴ سال شناخته شد

امیرحسین نیک منش با ریتینگ بین المللی ۱۱۸۷ با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۲ سال شناخته شد

ایلیا جهانبخشی با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۰ سال شناخته شد

تصاویر

—————