مهدی خادمی قهرمان بیست و هشتمین دوره مسابقات بلیتس باشگاه قائم مقامی

بیست و هشتمین دوره مسابقات شطرنج بلیتس باشگاه قائم مقامی شیراز با حضور ۸ نفر از شطرنجبازان شیراز در ۵ دور به روش سوئیسی به سرداوری فرهاد ندیمی فرد روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه در محل باشگاه برگزار شد که در خاتمه :

مهدی خادمی با ریتینگ بین المللی ۱۹۰۳ با کسب ۴٫۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید

محمدجواد مهدوی با ریتینگ بین المللی ۱۹۱۳ با کسب ۳ امتیاز با پوئن شکنی بالاتر به مقام دوم رسید

ایمان تقوایی با ریتینگ بین المللی ۱۳۷۶ با کسب ۳ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام سوم رسید

این مسابقه با کنترل زمانی ٣ دقیقه و ٢ ثانیه فیشر در روزهای چهارشنبه هر هفته راس ساعت ٢١:٣٠ برگزار میشود