ایمان تقوایی قهرمان بیست و هشتمین دوره مسابقات شطرنج سریع باشگاه قائم مقامی

بیست و هشتمین دوره مسابقات شطرنج سریع هفتگی باشگاه استادبزرگ قائم مقامی با شرکت ۲۱ شطرنجباز باشگاه به سرداوری فرهاد ندیمی فرد در ۵ دور به روش سوئیسی روز پنجشنبه ۱۲ دی ماه در محل باشگاه قائم مقامی برگزار شد.که در نتیجه :

ایمان تقوایی با ریتینگ بین المللی ۱۴۴۳ با کسب ۴٫۵ امتیاز با پوئن شکنی بالاتر به مقام قهرمانی رسید

امیرحسین بذرافشان با ریتینگ بین المللی ۱۴۲۷ با کسب ۴٫۵ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام دوم رسید

سروش عابدی با ریتینگ بین المللی ۱۲۲۷ با کسب ۴ امتیاز به مقام سوم رسید

ابوالفضل رضائی با ریتینگ بین المللی ۱۳۴۹ با کسب ۳٫۵ امتیاز به مقام چهارم رسید

باران عباسی فر با ریتینگ بین المللی ۱۲۹۸ با کسب ۳ امتیاز به مقام پنجم رسید

علی مرزبان با ریتینگ بین المللی ۱۱۵۳ با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۴ سال شناخته شد

هومهر صفری راد با ریتینگ بین المللی ۱۲۱۹ با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۲ سال شناخته شد

ایلیا جهان بخشی با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۰ سال شناخته شد

تصاویر

————–