سینا زارع قهرمان بیست و ششمین دوره مسابقات شطرنج سریع باشگاه قائم مقامی

بیست و ششمین دوره مسابقات شطرنج سریع هفتگی باشگاه استادبزرگ قائم مقامی با شرکت ۲۴ شطرنجباز باشگاه به سرداوری فرهاد ندیمی فرد در ۵ دور به روش سوئیسی روز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه در محل باشگاه قائم مقامی برگزار شد.که در نتیجه :

سینا زارع  با ریتینگ بین المللی ۱۵۵۸ با کسب ۴٫۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید

امیرحسین بذرافشان با ریتینگ بین المللی ۱۴۰۹ با کسب ۴ امتیاز با پوئن شکنی بالاتر به مقام دوم رسید

آنیتا پرویزی با ریتینگ بین المللی ۱۴۱۱ با کسب ۴ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام سوم رسید

ایلیا رضازاده با ریتینگ بین المللی ۱۲۶۹ با کسب ۴ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام چهارم رسید

سروش عابدی با ریتینگ بین المللی ۱۲۳۲ با کسب ۳٫۵ امتیاز به مقام پنجم رسید

علی کاردانی با ریتینگ بین المللی ۱۴۶۷ با کسب ۳٫۵ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۴ سال شناخته شد

هومهرصفاری راد با ریتینگ بین المللی ۱۲۱۹ با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۲ سال شناخته شد

آرتین دهقانی با ریتینگ بین المللی ۱۰۵۸ با کسب ۲٫۵ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۰ سال شناخته شد

تصاویر

————–