پویا مطوس قهرمان بیست و پنجمین دوره مسابقات شطرنج سریع باشگاه قائم مقامی

بیست و پنجمین دوره مسابقات شطرنج سریع هفتگی باشگاه استادبزرگ قائم مقامی با شرکت ۱۶ شطرنجباز باشگاه به سرداوری فرهاد ندیمی فرد در ۵ دور به روش سوئیسی روز پنجشنبه ۱۴ آذر ماه در محل باشگاه قائم مقامی برگزار شد.که در نتیجه :

پویا مطوس با ریتینگ بین المللی ۱۶۰۲ با کسب ۴٫۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید

امیرحسین بذرافشان با ریتینگ بین المللی ۱۴۰۹ با کسب ۴ امتیاز به مقام دوم رسید

علی کشاورز با ریتینگ بین المللی ۱۴۱۶ با کسب ۳٫۵ امتیاز به مقام سوم رسید

تصاویر

————–