امیرحسین شریفی قهرمان بیست و دومین دوره مسابقات بلیتس باشگاه قائم مقامی

بیست و دومین دوره مسابقات شطرنج بلیتس باشگاه قائم مقامی شیراز با حضور ۱۰ نفر از شطرنجبازان شیراز در ۵ دور به روش سوئیسی به سرداوری فرهاد ندیمی فرد روز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه در محل باشگاه برگزار شد که در خاتمه :

امیرحسین شریفی با ریتینگ بین المللی ۱۴۳۱ با کسب ۴ امتیاز با پوئن شکنی بالاتر به مقام قهرمانی رسید

سینا زارع با ریتینگ بین المللی ۱۶۰۲ با کسب ۴ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام دوم رسید

محمد لطیف پور با ریتینگ بین المللی ۱۸۱۶ با کسب ۴ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام سوم رسید

این مسابقه با کنترل زمانی ٣ دقیقه و ٢ ثانیه فیشر در روزهای چهارشنبه هر هفته راس ساعت ٢١:٣٠ برگزار میشود