علی اکرمی قهرمان بیست و یکمین دوره مسابقات شطرنج سریع باشگاه قائم مقامی

بیست و یکمین دوره مسابقات شطرنج سریع هفتگی باشگاه استادبزرگ قائم مقامی با شرکت ۴۰ شطرنجباز باشگاه به سرداوری فرهاد ندیمی فرد در ۷ دور به روش سوئیسی روز پنجشنبه ۴ مهرماه در محل باشگاه قائم مقامی برگزار شد.که در نتیجه :

علی اکرمی با ریتینگ بین المللی ۱۳۷۳ با کسب ۵٫۵  امتیاز به مقام قهرمانی رسید

امیرحسین شریفی با ریتینگ بین المللی ۱۳۶۱ با کسب ۵ امتیاز با پوئن شکنی بالاتر به مقام دوم رسید

امیرحسین بذرافشان با ریتینگ بین المللی ۱۴۰۹ با کسب ۵ امتیاز با پوئن شکنی کمتر به مقام سوم رسید

پارمیدا همایون با کسب ۳٫۵ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۴ سال شناخته شد

امیرحسین نیک منش با ریتینگ بین المللی ۱۱۸۷ با کسب ۴ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۲ سال شناخته شد

پارسا عسکری با ریتینگ بین المللی ۱۱۲۵ با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۱۰ سال شناخته شد

آوین فرهنگیان با کسب ۳ امتیاز بعنوان با امتیازترین بازیکن زیر ۸ سال شناخته شد

تصاویر

————–