برگزاری کلاسهای آموزشی امنیت جنسی ویژه کودکان و والدین

 

این کلاسها به منظور آشنایی و آموزش امنیت جنسی برای کودکان و راههای نظارت موثر والدین بر رفتارهای جنسی کودکان توسط سرکار خانم همایونی کارشناس ارشد روانشناسی و با استقبال خوب خانواده ها در محل باشگاه برگزار گردید. کلاسهای فوق برای دو گروه سنی زیر ۸ سال و ۹ تا ۱۳ سال برنامه ریزی شده بود که ابتدا کودکان به روشهای علمی مختلف از جمله کتابخوانی,,دیدن کلیپهای آموزشی و صحبتهای خانم همایونی و مشارکت خودشان در مباحث نسبت به بدن خود آشنایی بیشتری پیدا نموده و سپس ضمن آگاهی از خطرات احتمالی, روشهای مواجهه با این خطرات را نیز طی مدت ۷۵ دقیقه آموختند.پس از آن والدین نیز به مدت ۴۵ دقیقه با روشهای نظارت مفید و موثر بر کودکان و نحوه مقابله با هر گونه آسیبهای روحی روانی کودکان آگاهی یافتند.

مدیریت باشگاه ضمن تقدیر و تشکر از خانواده هایی که با حضور خود از این طرح استقبال نمودند از دیگر عزیزانی که به هردلیل موفق به حضور در این کلاسها نشدند برای شرکت در این برنامه دعوت بعمل می آورد.
لازم به ذکر است در هفته آینده جلسات ویژه دختران نیز برگزار خواهد شد.

تصاویر

———