روش های تربیتی – تفاوت میان جملات

تفاوت بسیاری هست میان این جملات:

❎بذار سر جاش
✅جورابها رو بذار توی کشوی جورابها

❎پسر خوبی باش
✅ وقتی داریم توی خیابون راه میریم دست من رو ول نکن

❎دختر خوبی باش
✅ وقتی نقاشی کشیدی ، مدادهاتو توی جامدادی بذار

❎دقت کن
✅ دوست دارم وقتی با تو حرف میزنم به چشمام نگاه کنی

❎مرتب باش
✅وقتی بازیت تموم شد اسباب بازیهات رو بذار توى کمد اسباب بازى

❎ اینقدر اذیت نکن
✅ من دارم با خاله حرف میزنم. میتونی به اندازه یک نقاشی کشیدن صبر کنی ؟

خواسته خود را از کودک واضح و شفاف مطرح کنیم، مورد به مورد